Marge links

Rogier de Jong

Marge rechts
Home
PoŽzie
Weblog
Media
Over
Contact


OVER MIJ


Mijn wieg stond in Groningen, in het jaar 1952. PoŽzie was bij ons thuis geen eerste levensbehoefte, al scheen dat onze buurvrouw Margaretha Droogleever Fortuyn (de dichteres Vasalis) nauwelijks te deren. Ze kwam vaak een sigaretje roken en over alledaagse dingen praten. Dichters moeten ook leven.

Mijn liefde voor poŽzie werd - zoals dat hoort - gewekt door een bezielde leraar Nederlands die de naoorlogse dichters op de juiste samenzweerderige toon introduceerde. Zo ontdekte ik Rutger Kopland, Judith Herzberg en vooral Hans Verhagen. De laatste, die ik op John Lennon vond lijken, ontstak met zijn 'Duizenden Zonsondergangen' bij mij de vonk van het dichten.
In 1972 verschenen op voorspraak van Rutger Kopland gedichten in het literaire tijdschrift 'Tirade'. Ik kreeg een postwissel van Geert van Oorschot ter waarde van 25 gulden.

Blijkbaar ben ik daar zo van geschrokken dat ik mijn pen neerlegde en me volledig wijdde aan mijn carriŤre.
Uiteraard ging dat niet zomaar. Het schrijven bleef trekken. In 1988 won ik een verhalenwedstrijd, uitgeschreven door het Antwerpse tijdschrift De Brakke Hond.

Omdat proza toch niet mijn leest bleek te zijn, ging ik me weer op de poŽzie richten. In 2019 verscheen bij uitgeverij Liverse in Dordrecht mijn debuutbundel 'Memento'. Ik werk nu aan vier vervolgbundels, waarvan werk is voorgepubliceerd in de literaire tijdschriften Meander en Ballustrada.
In 2018 bereikte ik de top honderd van de Turing Gedichtenwedstrijd.


Dichter en bouwer

Hoe ik mijn werk zou willen typeren? Ik schrijf geen hermetisch gesloten gedichten maar poŽzie waarin ik kan wonen.

Gedichten die letterlijk tot de verbeelding spreken - dat is de poŽzie die ik wil lezen en schrijven. Dat is de poŽzie waarbij ik me thuisvoel.

Ik werk gestaag aan een oeuvre en zo ben ik - met een knipoog naar Franz von Suppť - naast dichter ook bouwer.
Franz von Suppť

Beknopt dichters-cv

Boekpublicaties:
  • Memento (gedichten, in febr. 2019 verschenen bij uitgeverij Liverse)
  • Steeds op reis en altijd thuis (bloemlezing Top 100 Turing Gedichtenwedstrijd 2018)

Tijdschriftpublicaties:
  • Tirade (1972, poŽzie)
  • De Brakke Hond (1988, proza). Een recensie verscheen in NRC Handelsblad
  • Ballustrada (2018, poŽzie)
  • Meander (2018 en 2019, poŽzie)

Prijzen:
  • Top 100 Turing Gedichtenwedstrijd 2018
  • Hoofdprijs verhalenwedstrijd 1988 'De Brakke Hond'
© Rogier de Jong