Rogier de Jong, dichter en stadsdichter van Aardenburg
Links
Rechts

Home

Publicaties

Media

Dichter

Stadsdichter

Weblog


Nieuws


Gedicht in Tirade!

Mooi nieuws van Tirade: in het voorjaarsnummer 2022 is een gedicht van Rogier de Jong opgenomen! Het heet ‘Cantharellen’ en u kunt het hier lezen.


Ballustrada 35 jaar!

In november 2021 bestond het literair periodiek Ballustrada 35 jaar. Rogier de Jong mocht voor de jubilaris een feestgedicht schrijven.


Seinpost gepresenteerd!


Op 29 augustus 2021 mocht Rogier de Jong na enig corona-uitstel zijn dichtbundel Seinpost voorstellen. Dit alles omlijst door een fijn muziekgordijn van klankkunstenaar Christophe Ywaska en lekkernijen van over de grens. Ook Dinie Sophie Fintelman en Truus Roeygens presenteerden hun bundels.


Seinpost besproken!

‘Bind je vast aan de mast als de stilte van Ellewoutsdijk ineens door lieflijke liederen wordt doorbroken.’ – Mario Molegraaf in de PZC over Seinpost.

‘Aangenaam zijn de dubbele bodems die je in menig gedicht kunt ontdekken, zowel vanuit de titel als vanuit verwijzingen of – en dat zie ik het liefst– de meerduidigheid van de taal zelf’ – Peter Vermaat in Meander Magazine over Seinpost.

Alain Delmotte recenseerde Seinpost voor het weblog van de Vlaamse Vereniging van Letterkundigen (VVL). ‘Je merkt hoe de dichter betekenissen uitspeelt en hoe je als lezer begint te twijfelen aan elk van die betekenissen: men tast hulpeloos in het donker’.

Ook het literaire tijdschrift Roer besteedde aandacht aan Seinpost door een gedicht uit te lichten en in de vorm van een interview.

En boekenblogger Mieke Scheepens gaf Seinpost ‘5 stralende sterren.’

Seinpost verschenen!

Rogier de Jongs tweede dichtbundel Seinpost is uit!
Stadsdichter van Aardenburg

In april 2020 kozen de inwoners van Aardenburg Rogier de Jong tot hun stadsdichter. Twee jaar lang mag hij stedelijke gevoelens en gebeurtenissen verwoorden aan de hand van gedichten. De stadsgedichten kunt u hier vinden.


Casa Portiera ABC

Omdat we het niet konden laten: na in 2019 tijdens de kunstbiënnale een pop–upboekwinkel te zijn begonnen in het hartje van Aardenburg, besloten we na afloop het project voort te zetten, nu als start–up. ‘We’, dat zijn de vrijwilligers van Casa Portiera ABC die met hart en ziel deze boekwinkel in een kunstgalerie draaiende houden. Waarbij ‘ABC’ staat voor ‘art, books & coffee’.


Interview Omroep Zeeland


In het kader van de Poëzieweek 2021 interviewde Omroep Zeeland Rogier de Jong over zijn stadsdichterschap van Aardenburg.
Zie voor het volledige nieuwsitem met de twee andere Zeeuwse stadsdichters het filmpje hierboven. Mét weerbericht, omdat stadsdichters dagelijks de temperatuur van hun stad opnemen.


Gala der stadsdichters

Op 23 mei 2021 zal Rogier de Jong – corona volente – aantreden op het Groot Gouds Stadsdichtersgala. Het Stadsdichtersgala is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij dorps– en stadsdichters strijden om de Grote Prijs van Gouda. Het aantal publieksstemmen geeft de doorslag, dus support van de eigen achterban is onmisbaar!


Boekuitreiking in Casa Portiera ABC

De Zeeuwse schrijver Peter Frantz overhandigt zijn boek Roots – dat zich deels in Aardenburg afspeelt – aan Casa Portiera ABC. V.l.n.r. Monica Martens, Peter Frantz en Rogier de Jong. Dankzij Frantz’ overzeese connecties besteedde het Canadese tijdschrift ‘De Krant’ aandacht aan de uitreiking. ‘De Krant’ is een uitgave voor de vele Nederlandstaligen in Noord–Amerika.

Coronaveilige poëziemiddag

Een aanstekelijke en toch coronaveilige poëziemiddag op 16 augustus in Aardenburg met een mooie line–up bestaande uit Dinie Sophie Fintelman, Eke Mannink, Tijs van Bragt, Johan Meesters en Aschwin van den Abeele. Rogier de Jong droeg voor uit zijn nieuwe dichtbundel Seinpost en uiteraard mocht ook een stadsgedicht niet ontbreken. Een fijn publiek en mooie muziek van Frank Leenhouts & vrienden.


Laaglandse poëzie

Op verzoek van het literair periodiek Ballustrada stelde Rogier de Jong voor het voorjaarsnummer van 2020 de rubriek Laaglandse poëzie samen met bijdragen van achttien Zeeuws–Vlaamse dichters, onder wie Jacques Hamelink.


Aandacht voor Memento

Poëziecentrum Nederland besteedt aandacht aan Rogier de Jongs dichtbundels Memento en Seinpost! Corona en weder dienende zal Wim van Til de bundels ergens dit jaar bespreken en Rogier er en passant over bevragen. Ook zal Rogier een paar gedichten voordragen.
Locatie: Mariënburg 29, 6511 PS Nijmegen.
Voor datum en overige info: volg deze site.


Island-slam!

In het kader van de Poëzieweek 2020 ontmoetten acht Zeeuwse en acht Dordtse dichters elkaar op 31 januari in Dordrecht. Een echte ‘island-slam’ die opvallend veel jongere toehoorders trok. Een mooie en stimulerende avond die muzikaal werd opgeluisterd door singer–songwriter Thisgirlslife.


Boekpresentatie Memento

Op 23 maart 2019 vond in Aardenburg de boekpresentatie plaats van Memento. Na voordrachten van André van der Veeke en Tijs van Bragt, overhandigde Rogier de Jong het eerste exemplaar van de bundel aan Mariëtte Blanken, de zuster van Willemien, aan wie Memento is opgedragen. Het Brugse ensemble Quatuor des Mains omlijstte de presentatie met stijlvolle muziek.


©   Rogier de Jong