L

rogierdejong.nl

RLITERAIRE KRITIEKEN

‘De dichter neemt loopjes met gangbare duidingen en verwachtingen. Zijn onveiligheid is frivool. Zijn speelse stijl van dichten is aanstekelijk. Je gaat speels lezen en moet de aanvechting bedwingen speels te recenseren’ (Will van Broekhoven over Meerval in het tijdschrift De auteur en op het weblog van de Vlaamse Vereniging van Letterkundigen (VVL).

‘De dichter toont zich een meester van de taal, onder andere door zijn vindingrijkheid’, aldus Jan van Gulik in Meander Magazine over Meerval.

‘Bind je vast aan de mast als de stilte van Ellewoutsdijk ineens door lieflijke liederen wordt doorbroken’ – Mario Molegraaf in de PZC over Seinpost.

‘Aangenaam zijn de dubbele bodems die je in menig gedicht kunt ontdekken, zowel vanuit de titel als vanuit [...] de meerduidigheid van de taal zelf’ – Peter Vermaat in Meander Magazine over Seinpost.

‘Je merkt hoe de dichter betekenissen uitspeelt en hoe je als lezer begint te twijfelen aan elk van die betekenissen’ – Alain Delmotte in De Boekhouding over Seinpost.

‘Een gedenkteken.’ – Mario Molegraaf in de PZC over Memento.

‘Herinneringen kunnen niet door een druk op een knop opgeroepen worden; ze moeten gevoed worden door de wens verder te gaan met het leven’ – Mieke Scheepens op graaggelezen.blogspot.com over Memento.

INTERVIEWS

Met het e-magazine Roer.me over Seinpost.

Met de PZC over Memento.

Met Meander Magazine.

BEELD EN GELUID

Omroep Zeeland over Zeeuwse stadsdichters...


en die van Aardenburg in het bijzonder:


Voordragen bij Duizend Dichters – De nacht van de Poëzie on Tour.

ANDERE VINDPLAATSEN

De PZC over het ‘Zeeuws‐Vlaamse’ nummer van Ballustrada.

DBNL

Landauer.