L rogierdejong.nl

RZwijgend rijk

We spraken nooit
over onze bedoelingen.

We vonden ze overbodig
vermoed ik. We gingen op

zoek naar bestemmingen
zonder behoefte aan uitleg
en tekst. De drang iets te
zeggen was weggevloeid

met al die andere zaken die
vanzelf verkleuren en loslaten

als de zon daalt. We voelden
de winter en zwegen ons rijk.