L rogierdejong.nl

RTocht

Deze ochtend liep ik langs het kerkhof.
Takken kaal, de oorlogsgraven wachtten
op 4 mei. Het was er stil, ik hoorde slechts
mijn adem die versnelde door wat de akker
niet vertelde – de ingehouden tijding van
nabij. Dit wordt uw huis, klonk het dus
niet, hier werd niets uitgehouwen in de
koude grond. Geen crypte, groeve, kuil.
En zo verliep mijn tocht in het besef van
weten dat uit niet‐weten voortkomt.