L rogierdejong.nl

RStembanden

Hoor, de gevel spreekt. Hij buigt zich
voorover en articuleert duidelijk om te
worden verstaan. Hij wil zijn toehoorders
optillen, met ze dansen als hij zou kunnen
en niet aan de grond genageld zou staan.

De gevel is een artiest, maar niet een van
de losbandige soort. Zijn woorden zitten
aan hem vast met koorden die reiken tot
onze oren. Meestal zijn zijn stembanden
rekbaar genoeg om te worden gehoord.