L rogierdejong.nl

ROmhoogvallen

Het zijn altijd de hoogvliegers
die zeggen dat je moet aarden.
In hun biezen mandjes zie je ze
zelfgenoegzaam boven je hoofd varen.

Je hoort hoe ze de hendel bedienen
van het hefgas en verklaren
dat zij hun kansel verdienen
omdat ze zo goed kunnen dalen.

Jij daarentegen bent een zwever
die aan de grond staat genageld:
luchtkasteelheer per vierkante meter.

Aarden is dus opstijgen – en snel graag.
Sodemieter op. Ik sta hier te leven.
Mijn tijd komt nog, van omhoog en omlaag.