L rogierdejong.nl

RNieuws van de dag

Kom, vertel mij wat er gebeurd
is, wat je overkomen is daar in je
onderkomen voor ongedierte

dat niet wil kruipen.
Ik zag iets standvastigs, iets wat de
opperhuid van opperhoofden de

stuipen bezorgt, die kaaklijn vooral,
die moest het natuurlijk ontgelden. Gelukkig
kun je heel fluïde jagen op duivels.

Beetje rammelen met je kettingen,
wat tocht organiseren en vooral blijven
treiteren. Als het licht komt

sluit het donker zijn luiken. Ik zie
je door de kieren komen, als een
kwelgeest naar binnen sluipen.