L

rogierdejong.nl

RDe kalenderman

Toen hij zichzelf bezag met ogen
die niet konden liegen en de kunst
van het bedriegen ook niet meester
waren bedacht hij dat hij op de
sterren voer en niet op lijnen van
bevoegd gezag. Hij landde ergens
vraag niet hoe noch naar de herkomst
die gewenst was maar hem niet beviel.
Er woei een wind die hij niet kende
steigers die hem ongelukkig stemden
water dat vreemd koud was aan zijn
enkels. Dit was leven dat je overkwam
dit was zo-even nog gedacht en nu een
kenbaar feit. Geen slagzij nee, dat
niet, maar wel de zegen van het naakt
beleven en de kunst van tellen en
hertellen en begrijpen welke
zegeningen telbaar zijn en welke
dat alleen maar schijnen.