L rogierdejong.nl

RBermmonument

Aanvaardt uw lot, zo staat het fraai
geschreven. Kan een beeld zijn voor
een meteoor een zwaard dat aan een
haar hangt een vloek beschreven in
een testament. Het kan een ziekte zijn
die je je dood ontneemt of een moment
waarop je oversteekt en door een auto
wordt geschept. Een eind dat niet
voorzien is, ook niet als je valt – een
valk die op een glazen ruit stuit en in
de eeuwigheid belandt. Zijn ogen zijn
gebroken en je toeloop heeft geen zin.
Je ziet en gaapt maar snapt niet wat het is.