L rogierdejong.nl

RAsperge

De asparagus officinalis is een
gevoelig gewas. Een zaadplant
met stevige stengels en een

hoedvormige glans. Wie hem proeft
en met de tong beroert brengt
een zachte ontploffing teweeg, een

uitbarsting vol vitaminen en foliumzuur
die het gehemelte bevochtigt en de knieën
doet knikken. Om die reden was het gewas

op meisjesinternaten verboden op straffe
van lijfstraffen waaraan de nonnen zeiden
geen plezier te beleven maar dat wel

degelijk deden gezien het feit dat ze na
afloop om penitentie vroegen en die ook
daadwerkelijk kregen.