L rogierdejong.nl

RApiyari

Het tegenovergestelde van haat is dit,
deze stad. Hier wonen verschillende
stammen genoeglijk onder één dak.

Een commune is het niet, daarvoor is
het te nuchter, dit dorp, geworteld
in de voren van de vochtige grond.

Hier doet men niet aan verongelijktheid,
zo’n puntmuts hoeft niet te worden
gedragen.

Er is brood voor allen, iedereen draagt
dezelfde rode oortjes en drinkt ’s avonds
dezelfde wijn.

Dit is een Volkenbond. Hier mag je
aardig en rechtvaardig zijn. De wereld
draait ook wel zonder te schimpen
en met de zwarte piet rond te gaan.